Buitenkant technische groothandel.

Oprichting verschillende filialen

Begin jaren ’90 (1991, 1992 en 1993) heeft Vihamij weer een groei doorstaan en kwamen de volgende filialen tot stand: Delft, Drachten, Enschede, Haarlem, Lochem, Oosterhout, Sneek en Utrecht.