Obligatie van Vihamij Buttinger N.V.

Samenwerking Buttinger, Verenigde Industrie en Handelsmaatschappij Vihamij

De commissarissen en de directie van BUTTINGER N.V. en van N.V. Verenigde Industrie en Handelmaatschappij “VIHAMIJ” publiceerden dat zij overeenstemming hadden bereikt om te komen tot volledige samenwerking en de bedrijfsnaam werd gewijzigd in Vihamij-Buttinger N.V.