Overeenstemming overname aandelenpakket

In november 1969 werd overeenstemming bereikt betreffende de overname van het aandelenpakket van Thabur Industriële en Technische handelmaatschappij N.V. Deze overname betekende voor Vihamij een verdieping in het assortiment elektrische artikelen.